Katso uutiset

16.05.16

Yritysten myyntiehtojen kohta 6.3.

Yrityksen myyntiehtojen kohta 6.3.

6.3 Maksun viivästys. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. Mikäli maksu on viivästynyt edellä kuvatulla tavoin, SVT:llä on oikeus saada Asiakkaalta 40,00 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy olennaisesti eikä Asiakas ole maksanut kauppahintaa 7 päivän sisällä siitä kuin häntä on muistutettu laskusta ja SVT:n oikeudesta purkaa kauppa, SVT:llä on oikeus purkaa kauppa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

Toimitamme yritykselle ostetun tuotteen laskun lisäksi laskun perintäkuluista suuruudeltaan 40 euroa. Mikäli yritys ei maksa ostetun tuotteen laskua sekä perintäkululaskua, harkitsemme tarvittaessa yrityksen osto-oikeuksien peruuttamista.

 

Sales termes for company 6.3.

Company must pay invoice in 7 days. If we haven't got the payment, in about two weeks we will send a copy of invoice and additional bill 40€ for recovery costs. Company must pay both bills or we have right to put product back to sale and consider to cancel your right to purchase from our webshop.

 

Условия интернет-магазина для компаний, пункт 6.3

Срок оплаты счёта для компаний 7 дней. Если по истечении срока оплаты платёж не пришёл, в течение следующей недели мы посылаем копию счёта и дополнительный счёт-штраф на 40€. Компания должна тогда оплатить оба счёта. Если и они не будут оплачены, мы будем иметь право поставить автомобиль обратно в продажу, а также рассмотрим возможность аннулировать у фирмы право покупки в нашем интернет-магазине и заблокировать пользователя.