Myyntitavat

Ajoneuvot voidaan myydä neljällä eri tavalla:

Vapaasti korjattavaksi
Ajoneuvo on poistettu rekisteristä vaurioituneena ja vaatii rekisteröintikatsastuksen ennen liikennekäyttöön ottamista.

Katsastuksen suorittava taho voi vaatia selvitystä suoritetusta korjauksesta ja siihen käytettyjen varaosien alkuperästä. 

Valvotusti korjattavaksi
Kun ajoneuvo myydään valvotusti korjattavaksi, korjausehdoista riippuen valvonnan suorittaa joko katsastusviranomainen tai Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n tarkastaja.

Katsastusviranomaisen valvonnassa Trafin viretietoihin merkitään, mitä mittaus- tai muita dokumentteja rekisteröintikatsastuksessa vaaditaan esitettäväksi.

Tarkastajan tekemässä valvonnassa korjaustyö valvotaan aina ennen ajoneuvon maalausta, jotta tehtyjen veto-, oikaisu- ja liitoskohtien paikat voidaan todeta.

Katsastuksen suorittava taho voi vaatia selvitystä suoritetusta korjauksesta ja siihen käytettyjen varaosien alkuperästä. 

Purettavaksi
Jotta ajoneuvo voitaisiin myydä purettavaksi, tulee asiakkaalla olla Suomen Autokierrätys Oy:n sopimuskumppanuus. Purettavaksi myyty ajoneuvo on poistettu lopullisesti ajoneuvorekisteristä eikä sitä voida enää rekisteröidä uudelleen liikenteeseen. Asiakkaalle ei toimiteta ajoneuvon asiakirjoja, kuten esimerkiksi rekisteritodistusta. 

Käyttöön otettavaksi (rekisterissä)
Suoraan käyttöön otettavaksi myytävät ajoneuvot ovat vaurioituneet kosmeettisesti, ne ovat olleet kateissa tai ne on vauriokorjattu. Ne myydään rekisteröityinä tai muutoin suoraan käyttöön otettavaksi ilman viranomaistarkastusta.

Tutustu verkkokaupan myyntiehtoihin ennen tuotteen ostamista.