Tietosuojaseloste

23.5.2018

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy
Y-tunnus: 0788222-9
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janne Aho
Yhteydenotto: tietosuoja@a-katsastus.fi

Rekisterin nimi
Verkkokauppa-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
Rekisteri sisältää verkkokauppaan rekisteröityjen asiakkaiden henkilötietoja.
Henkilötietoja käytetään asiakkaan yksilöimiseen ja kontaktointiin ostoprosessissa.
Henkilötietojen tallentaminen, säilyttäminen ja käsittely perustuvat oikeutettuun etuun (oston jälkeen sopimukseen).

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  •     Nimi
  •     Katu- ja postiosoite
  •     Puhelinnumero
  •     Sähköpostiosoite
  •     Käyttäjätunnus ja salasana
  •     Henkilötunnus, jos henkilöasiakas on ostanut ajoneuvon
  •     Yritysasiakkaaksi rekisteröidyn henkilön osalta myös yritys, jonka alaisuudessa henkilö toimii

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse.
Asiakkaat luovat itse käyttäjätilin ja voivat ylläpitää omia tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan ostaessa myyntikohteen henkilön tiedot luovutetaan ajoneuvon omistavalle vakuutusyhtiölle (ostolaskulla) sekä Trafille, mikäli myyntikohteen osalta on tehtävä tietojen päivitys Trafin järjestelmään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot ovat olemassa vain sähköisesti.
Henkilötunnus on tallennettuna vain väliaikaisesti ostoprosessin aikana järjestelmään. Henkilötunnus tallennetaan sähköiseen laskudokumenttiin, joka välitetään salatussa tiedostossa vakuutusyhtiölle ja SVT:lle. Henkilötieto välitetään myös SVT:lle sähköisessä ostajatietojen salatussa tiedonsiirrossa. Kun ostajatietojen välitys on tehty, poistuu henkilötunnus verkkokaupan tietokannasta.
Käyttäjän salasana on kryptattu järjestelmässä.
Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi vain ne SVT:n työntekijät, joiden työtehtävät edellyttävät sitä.
Verkkokauppa on suojattu käyttötunnuksin ja salasanoin siten, että vain valtuutetut SVT:n työntekijät saavat niihin pääsyn.
Asiakkaat näkevät omat tietonsa järjestelmässä kirjauduttuaan siihen.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Tarkastusoikeutta käyttävän rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojensa poistoa
Poistopyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Poisto-oikeutta käyttävän rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta palvelun kehityksen tai lainsäädännön muutosten vuoksi.