Yksityisyyden suoja

19.9.2014

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

1  Rekisterinpitäjä

    Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy
    Y-tunnus: 0788222-9
    Valimotie 9-11, 00380 Helsinki 

 

2  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

    • Janne Aho

    • Valimotie 9-11, 00380 Helsinki

    • puhelin 020 690 007

 

3  Rekisterin nimi. 

    Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n asiakasrekisteri

 

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
    
Tietoja käsitellään asiakassuhteen hoidon ja asiakasviestinnän tarpeisiin, esimerkiksi asiakkaan tunnistamiseen ja  
    yksilöintiin osana tilausprosessia. Tarvittaessa tietoja käytetään ajoneuvoihin liittyvien viranomaismerkintöjen 
    tekemiseen.
 

5  Rekisterin tietosisältö. Rekisteri sisältää Asiakkaan:

    • Nimen
    • Osoitteen
    • Puhelinnumeron
    • Sähköpostiosoitteen
    • Henkilötunnuksen

 

6  Säännönmukaiset tietolähteet

    Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään osana palvelun käyttämiseksi vaadittavaa rekisteröintiprosessia.

 

7  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

    Henkilötunnusta koskevia tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoina toimiville myyntikumppaneille, joilla ei ole oikeutta 
    luovuttaa tietoja edelleen kolmannelle. Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy voi lisäksi ilmoittaa ostajatiedot Trafille
    omistajanmuutosrekisteröintiä varten.

 

8  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

    Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9  Rekisterin suojauksen periaatteet

 

    Tulosteet ja muu fyysinen aineisto
     Rekisterin tietosisältö säilytetään pääasiallisesti digitaalisessa muodossa. Mahdolliset tulosteet ja muu henkilötietoja      
     sisältävä fyysinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin vain SVT:n työntekijöillä ja valituilla alihankkijoilla on
     pääsy. Paperitulosteet tuhotaan kun niille ei enää ole tarvetta.

 

     Digitaalinen aineisto
     Digitaalinen aineisto on suojattu salasanoin ja käyttötunnuksin siten, että vain valtuutetut SVT:n työntekijät ja
     alihankkijat saavat niihin pääsyn.

 

10 Tarkastusoikeus

     Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n asiakasrekisterissä olevat  
     tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

     Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden 
     tietojen korjaamista. Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

     Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn 
     rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.