Kaupan peruuttaminen

1 PERUUTTAMISOIKEUS

 

1.1 Peruuttamisoikeus. Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa siitä kun Asiakas on noutanut Tuotteen. Asiakas on peruuttanut kaupan tämän määräajan puitteissa, mikäli Asiakas on lähettänyt alla tarkoitetun peruuttamisilmoituksen tämän määräajan puitteissa.

 

1.2 Peruuttamisoikeuden käyttäminen. Mikäli Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee Asiakkaan ilmoittaa SVT:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla. Asiakas voi aina käyttää SVT:n peruuttamislomaketta ilmoituksen tekemiseen. Lomakkeen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Asiakas voi täyttää peruuttamislomakkeen ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti Verkkopalvelun kautta www.svt.fi. Jos Asiakas käyttää tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme viipymättä Asiakkaalle sähköpostitse peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

 

1.3 Tuotteen palauttaminen. Asiakkaan on palautettava Tuote ja siihen liittyvät asiakirjat viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä omalla kustannuksellaan. SVT:llä on oikeus pidättäytyä kauppahinnan palauttamisesta Asiakkaalle kunnes Tuote on palautettu. Mikäli Asiakas on rekisteröinyt Tuotteen nimiinsä, SVT:llä on oikeus periä Asiakkaalta mahdolliset rekisteröinnin siirrosta aiheutuvat kustannukset.

 

1.4 Palautuspaikka. Ellei toisin ole sovittu, ajoneuvo tai tuote on palautettava Asiakkaan sijaintipaikasta katsottuna lähimpään SVT:n ohjeistamaan myynti- tai noutovarastopaikkaan.

 

1.5 Kauppahinnan palautus. Kun Tuote ja siihen liittyvät asiakirjat on palautettu, SVT palauttaa Asiakkaalta saadut suoritukset tilille, jolta suoritus on maksettu viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

1.6 Asiakkaan vastuu palautettavasta Tuotteesta. Asiakkaan vastaanotettua Tuotteen, Asiakkaan on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes Asiakas on päättänyt pitää tavaran. Asiakas vastaa mahdollisesta Tuotteen arvon alenemisesta sen ajan kun Tuote on ollut Asiakkaan hallussa.  Mikäli ajoneuvo tai tuote ei ole samassa kunnossa kuin luovutushetkellä tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, SVT:llä on oikeus vähentää palautettavasta kauppahinnasta arvon alenemista vastaava summa. SVT ei hyvitä Asiakkaalle Tuotteen arvon lisääntymistä, eikä lunasta mahdollisia tuotteeseen hankittuja varaosia. SVT varaa oikeuden olla hyväksymättä peruuttamista mikäli Tuotetta on olennaisesti muutettu.Avaa tulostettava peruuttamislomake